Açık Öğretim Lisesinden Sonra Polis Olmak İçin

 

Açık öğretim lisesinden mezun olacak durumdaysanız veya mezun olmuşsanız. Birçok mesleğin yanı sıra polis olmayı da düşünebilirsiniz. Oldukça kutsal olan, bir o kadar da zor ama toplumca kabul gören bir meslektir.

Açık liseden hangi mesleğe yöneleceğiniz, sizin o meslekten beklentilerinizi hem maddi hem de manevi açıdan karşılamasıyla ilgili bir konudur. Meslek Seçimleri konusunda açıklamaları www.kecelikalem.com.tr sitemizden daha ayrıntılı inceleyebilirsiniz.

 

POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ ADAYLIĞINA BAŞVURMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Lise ve dengi okul mezunu olmak veya Lise 4.sınıfta okuyor olmak,

c) Herhangi bir eğitim-öğretim kurumundan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak,

ç) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2014 yılı içinde yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı puan türlerinin herhangi birinden (YGS-1,YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 ) en az 250 puan almış olmak, (bu başvuru puanı 2014 yılı için geçerlidir, bazı yıllar farklı olabilir)

d) Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit ve Vazife Malulü olanların eş ve çocuklarından Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2014 yılı içinde yapılan Yükseköğretime Geçiş sınavından, (YGS-1,YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 ) en az 140 puan almış olmak,

e) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş geçerli olmak kaydıyla, sınavın yapıldığı tarih itibariyle 18 yaşını tamamlamış, bayan ve askerlik yapmamış erkek adaylar için 24 yaşından gün almamış olmak, askerlik hizmetini yapmış erkek adaylar için 26 yaşından gün almamış olmak,

f) Bayanlar için 162 cm. erkekler için 167 cm. den kısa boylu olmamak, beden kitle endeksi, 18 (dahil ) ile 27 (dahil) arasında olmak,

g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

ğ) Başvuru öncesi ve başvuru sırasında; genelev, birleşme evi, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde aracılık ve bekleyicilik türünden bir işi bulunmamak, genel ahlaka aykırı oyun temsil, film, video bant, teyp kaseti, vcd, şarkı sözü ve teknolojinin gelişimi ile ortaya çıkan zararlı yayın, yayım ve benzeri işlerde çalışmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle hakkında herhangi bir adli veya idari kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak, bu sayılan fiillerden herhangi birinin uzlaşma yoluyla sonuçlandırılmamış veya bu fillerden herhangi birisi ile ilgili olarak mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak ya da başka bir tedbire çevrilmemiş olmak,

h) Kasten işlenen ve kanunundaki suçun ilgili maddesinde suçun ceza üst sınırı en az 1 yıl hapis cezası olan suçlar ile Devlet Memurları Kanununun 48/A-5 maddesinde ismen sayılan suçlardan dolayı,

1- Affa uğramış veya yasaklanmış haklar geri verilmiş olsa dahi mahkûmiyeti bulunmamak, (Adli Para Cezası dahil)

2- Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak,

3- Devam etmekte olan bir kovuşturma bulunmamak,

4- Kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

ı) (ğ) ve (h) bentlerinde sayılan şartlar adayın eşinde de aranır,

i) Eğitim-Öğretim yılının başlangıç tarihi itibariyle bir siyasi partiye veya siyasi parti kollarına üye bulunmamak,

j) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

k) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

l) Askerlikle ilişiği bulunmamak,(tecil ettirmek, askerliğini yapmış olmak veya askerlik çağına gelmemiş olmak)

m)Sağlık şartları Yönetmeliği hükümleri hariç herhangi bir nedenle Polis Meslek Yüksekokulundan çıkmış veya çıkarılmamış olmak,

n) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması olumlu olmak, şartları aranır.

 

AÇIK LİSEDEN POLİS OLAMAK İÇİN SIRASIYLA ŞU AŞAMALARDAN GEÇERSİNİZ;

  1.  Üniversite sınavına (YGS) katılmış olmanız ve sınavda herhangi bir puan türünden (YGS-1,YGS-2,YGS-3,YGS-4,YGS-5,YGS-6 gibi) 250 puan veya daha üstünde puan almış olmanız gerekir. Tabi bu başvuru puanıdır ve her sene Polis Akademisi ihtiyaçlarına göre puanlar değişebilir. YGS sınavı ne zaman yapılır? , YGS sınavı koşulları nelerdir? Bu soruların cevabını ‘’Açık Liseden Üniversiteye Giriş’’ yazımızda bulabilirsiniz.
  1. Şayet o sene belirtilen YGS puanını alırsanız (başvuru puanı her yıl değişebilir, 2014 yılı başvuru için gerekli YGS puanı 250’dir.) genellikle nisan yada mayıs aylarında http://pmyo.pa.edu.tr internet adresinden ön başvuru yapacaksınız, daha sonra size internet sitesinden açıklanacak olan başvuru evraklarını hazırlayıp, belirtilen tarihler arasında size en yakın Polis Meslek Yüksek Okuluna teslim edeceksiniz. Evrakları teslim ederken sizi küçük bir mülakat sınavına da alırlar.
  1. Mülakat sınavında boy, kilo ölçümü yapılır ve mülakat komisyonuna gidersiniz.

Mülakat sınavlarında adaylara aşağıda belirtilen sorulardan oluşan kart çektirilmektedir. Çıkan soru üzerine adayın bilgi, anlatım, kendine güven ve temsil yeteneğinden 25′er puan verilmektedir.Başarılı olmak için 100 üzerinden 70 almak gerekir. Aşağıdaki sorular mülakat komisyonun size sorabileceği sorulardır. Mülakatta bunlar veya bunlara benzer 1-2 soru sorulur.

1.İyi bir poliste olması gereken özellikler sizce nelerdir?
2.Atatürk’ün İnkılapçılık İlkesini anlatınız.
3.Atatürk’ün Laiklik İlkesini anlatınız.
4.Atatürk’ün Halkçılık İlkesini anlatınız.
5.Atatürk’ün Milliyetçilik İlkesini anlatınız.
6.Atatürk’ün Cumhuriyetçilik İlkesini anlatınız.
7.Atatürk’ün “Yurtta sulh, cihanda sulh” sözünden ne anlıyorsunuz?
8.Atatürk’ün Devletçilik İlkesini anlatınız.
9.Atatürk’ün “muasır medeniyet” sözünden ne anlıyorsunuz.
10.İnsan hakları sizin için ne ifade ediyor?
11.Yasama, yürütme ve yargı hakkında bilgi veriniz.
12.Polislik denince aklınıza neler geliyor?
13.Neden Polis olmak istiyorsunuz?
14.İlk yardım nedir ve iyi bir ilk yardım nasıl olmadır? Açıklayınız.
15.herhangi bir doğal afette, arama kurtarma çalışmalarının önemi nedir?
16.Empati nedir? Empati iletişiminden ne anlıyorsunuz?
17.Polis-Medya ilişkisi denince aklınıza neler geliyor.
18.Polis-Halk ilişkileri denince aklınıza neler geliyor.
19.Stres nedir? Stresle mücadele yöntemleri nelerdir?
20.Hangi iletişim yöntemlerinde daha başarılı olduğunuzu düşünüyorsunuz?
21.Sizce polis olmanın en zor yanları nelerdir?
22.Başarıyı nasıl tanımlar ya da değerlendirirsiniz?
23.Takım ruhundan ne anlıyorsunuz?
24.İnternet hakkında ne düşünüyorsunuz?
25.Eleştiri nedir ve nasıl olmalıdır?
26.Terör denince ne anlıyorsunuz?
27.Kitle iletişim araçlarından en yaygın olarak hangisini kullanıyorsunuz?
28.Demokrasi denince ne anlıyorsunuz?
29.Polislik mesleğine kabul edildiğinde hangi birimde çalışmak isterdiniz? Neden?
30.Polislik mesleği hakkında ne düşünüyorsunuz?
31.AB hakkında bildiklerinizi anlatınız.
32.YTL’ye geçiş hakkında bildiklerinizi anlatınız.
33.Büyükşehirde yaşam hakkında ne düşünüyorsunuz?
34.Ailenin başarıya etkileri hakkında ne düşünüyorsunuz?
35.Çevre kirliliği hakkında ne düşünüyorsunuz?
36.Spor yapmak başarıyı nasıl etkiler?
37.Arkadaşlık hakkında ne düşünüyorsunuz?
38.Teknoloji yaşamımızı size göre nasıl etkilemektedir?
39.Kitap okuma oranını artırmak için neler yapılabilir?
40.İnsan hakları konusunda neler düşünüyorsunuz?
41.Hedefleriniz nelerdir?
42.Sokakta yaşayan çocuklar hakkında ne düşünüyorsunuz?
43.Türkiye’deki işsizlik konusunda ne düşünüyorsunuz?
44.Sosyal çevrenin başarı üzerindeki etkileri nasıldır?
45.Köy, İlçe veya büyükşehirde yaşamak meslek seçiminde etkili midir? Neden?
46.Üniversite eğitimi hakkında neler düşünüyorsunuz?
47.Kan davaları hakkında neler düşünüyorsunuz?
48.Televizyon yaşamımızı size göre nasıl etkilemektedir?
49.Töre cinayetleri hakkında ne düşünüyorsunuz?

 

  1. Genellikle haziran ayının sonlarına doğru tıpkı YGS sınavı gibi Polislik için yazılı sınav yapılır.

PMYO (Polis Meslek Yüksek Okulu) yazılı sınavında adaylara, ortaöğretim düzeyinde (lise düzeyinde) Genel Yetenek ve Genel Kültür bölümlerinden oluşan 120 soruluk bir test uygulanacaktır. Test, beş seçenekli çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.

P.M.Y.O YAZILI SINAVI SORU DAĞILIMI
Genel Yetenek sınavında;36 Türkçe,36 Matematik (8’i geometri)
Genel Kültür sınavında ise 12 İnkılap Tarihi, 12 Coğrafya, 12 Anayasa Yurttaşlık Bilgisi
12 güncel bilgilerden olmak üzere 48 soru bulunmakta,toplamda 120 soru sorulacaktır. Sınav süresi 120 dakikadır.4 yanlış bir doğruyu götürüyor. Yani tıpkı YGS sınavındaki gibi yanlış soru yapmamanız da önemli. Yoksa Açık Lise sınavlarında çoğu arkadaşımızın yaptığı gibi ‘’Ya Rabbim, bilmediklerimi attır, attırdıklarını tuttur’’ diyerek bilmediğiniz soruları ‘’belki tutar! ’’ düşüncesiyle işaretlemeyiniz.

  1. Yazılı sınavda sonuçları yine http://pmyo.pa.edu.tr internet adresinde ilan edilecektir. Yazılı sınav sonucunu öğrenmek için T.C. kimlik numaranızla sisteme giriş yapacaksınız. Sınav soncunuzda size asil veya yedek 650.aday vb. gibi sıralamanızı belirten yazı gelirse, bunlar şu anlamlara gelir;

Eğer asil adaysanız sınavı kazandınız, siz ve aileniz hakkında güvenlik (yüz kızartıcı suç vb. gibi), sizin için de sağlık kontrolü yapılır. Soruşturma da bir engel çıkmazsa Polis Meslek Yüksek okuluna kayıt olabilirsiniz. Polis Meslek yüksek Okulunda 2 yıl eğitim görüp mezun olduktan sonra artık Polissiniz.

Eğer yedek adaysanız, asil adaylardan herhangi biri Polis Meslek Yüksek Okuluna kayıt olmazsa veya başvuru koşullarını taşımadığı tespit edilip asil adaylığı iptal edilirse, sıra size gelir ve asil aday olursunuz. Bu kez asil adaylar için yukarıda yazdığımız süreçten siz de geçersiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir