GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

Keçeli Kalem Yayınları , www.kecelikalem.com.tr sitesi kullanılarak , kullanıcıları tarafından kendisine iletilen , ad , soyad , adres , telefon numarası , e-posta adresi vb. gibi kullanıcıyı tanımaya yönelik her türlü kişisel bilgileri, Gizli Bilgiler olarak tanımlayacak ve Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında , üçüncü kişilere kesinlikle açıklamayacaktır.

Keçeli Kalem Yayınları işbu Gizlilik Politikası ve Kullanıcı Sözleşmesi’nde tanımlı olan durumlar dışında kişisel bilgileri herhangi bir şirket veya üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

Keçeli Kalem Yayınları bu bilgileri müşteri profilini belirlemek için kullanabilecektir.

Keçeli Kalem Yayınları yukarıda belirlenmiş olan kişisel bilgileri gizli tutmayı , gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi ile bu gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya Keçeli Kalem Yayınları yetkisi olmadan kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.Keçeli Kalem Yayınları’nin bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın , www.kecelikalem.com.tr sitesine ve bu sisteme yapılacak saldırıların sonucu olarak gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü bir kişinin eline geçmesi durumunda , Keçeli Kalem Yayınları’nin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Keçeli Kalem Yayınları yukarıda belirlenmiş olan kişisel bilgileri gizli tutmayı , gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi ile bu gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya Keçeli Kalem Yayınları yetkisi olmadan kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Keçeli Kalem Yayınları’nin bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın , www.kecelikalem.com.tr sitesine ve bu sisteme yapılacak saldırıların sonucu olarak gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü bir kişinin eline geçmesi durumunda , Keçeli Kalem Yayınları’nin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

KULLANIM SÖZLEŞMESİ

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1 – AMAÇ

Bu yönetmeliğin amacı; 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılmasının usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE2- Kapsam

Bu Yönetmelik, elektronik ortamda ve tüketicilerle karşı karşıya gelinmeksizin yapılan, malın veya hizmetin tüketiciye anında veya sonradan teslimi veya ifasını kararlaştırılan maddeleri içermektedir.

MADDE3-Dayanak

Bu Yönetmelik, 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE4-ÖN BİLGİLER

4.1 – Ünvan: Keçeli Kalem Yayınları (Bundan Sonra www.kecelikalem.com.tr olarak anılacak.)

Adres: Uğur Mumcu Mh. 2294 Sk. No: 19/4 Sultangazi / İstanbul
Email : iletisim@kecelikalem.com.tr

4.2 – Müşteri olarak
www.kecelikalem.com.tr alışveriş sitesine üye olan veya üye olmadan alışveriş yapan kişi. (Bundan sonra Alıcı olarak anılıcak.)Üye olurken veya sipariş oluştururken kullanılan adres ve iletişim bilgileri eses alınır.

4.3 – Sözleşme konusu ürün veya ürünlerin miktarı,marka/modelleri, rengi, adedi, satış bedeli,ödeme şekli, siparişe ilişkin tüm bilgiler www.kecelikalem.com.tr alışveriş sitesinde açıklanmıştır.Alıcı’nın tüm bu özelliklere dikkat ederek alışveriş yapması önerilir.

4.4 – Sözleşme konusu ürün ve ürünlerin; satış bilgileriwww.kecelikalem.com.tr alışveriş sitesinde açıklanmıştır.

4.5 – Sözleşme konusu ürün ve ürünlerin; satış bilgilerindeki değişiklikler Alıcı’nın haberi olmaksınız yapılabilir. www.kecelikalem.com.tr tarafından haber verilmesi zorunlu değildir.

4.6 – Sözleşme konusu ürün ve ürünler; “Pazar ve Resmi Tatil Günleri” hariç saat 09:00 ile 17:00 saatleri arasında kargo firmasına teslim edilir.Sipariş verilen ürünler üç gün içerisinde kargoya teslim edilir..Kargo şirketine tesliminden sonra onların bildirmiş olduğu süre içinde müşteriye teslim edilir.

4.7 – Alıcı Madde6’daki koşullar gereği cayma hakkına sahiptir.

MADDE 5 – GENEL HÜKÜMLER

5.1 – ALICI, tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

5.2 – Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesininden www.kecelikalem.com.tr sorumlu tutulamaz.

5.3 – www.kecelikalem.com.tr sözleşme konusu ürünün saglam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım klavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

5.4 – Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının Hepsi www.kecelikalem.com.tr ‘ a ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettigi ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, www.kecelikalem.com.tr ürünün teslimi yükümlülügünden kurtulmuş kabul edilir.

5.5 – Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini www.kecelikalem.com.tr ‘ a ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde www.kecelikalem.com.tr ‘ a gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ya aittir.

5.6 – www.kecelikalem.com.tr mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödedigi tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.

5.7- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için www.kecelikalem.com.tr ‘ a gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri www.kecelikalem.com.tr tarafından karşılanacaktır.

MADDE 6 – CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren (7) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içindecwww.kecelikalem.com.tr ‘ a fax,mail veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün ilgili madde hükümleri çercevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürününwww.kecelikalem.com.tr ‘a gönderildigine ilişkin kargo teslim tutanağı örnegi ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır.

Sipariş İptali ürün tarafınıza ulaştırıldıktan sonra iptal etmek için gönderilen ürünün kutusunda, ambalajında , ürünün kendisinde ve aksesuarlarında herhangi bir şekilde hasar olmadığı sürece , üründe oluşan bir problem veya fabrikasyon hataları nedeniyle 7 gün içerisinde iptal edebilirsiniz . İptal edilen ürünwww.kecelikalem.com.tr tarafından teslim alınınca en geç 10 gün içerisinde ödediğiniz tutar tarafınıza iade edilecektir.

Ayrıca, tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda tüketici cayma hakkını kullanamaz.

Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde tüketici, kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde ödeme tutarını tüketiciye iade eder.

Siparişin sonuçlanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.

www.kecelikalem.com.tr sitesinden aldığınız tüm ürünler Keçeli Kalem Yayınları garantisi altındadır.